FI SV

Mikrokokoisen asunto-osakeyhtiön mahdollisuudesta valita mikroyrityksen taikka pienyrityksen tilinpäätössäännöstö

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.2.2017 0.00
Tiedote 1966
Numero
1966
Asiasanat
Asunto-oy, Mikroyritys, Tilinpäätössäännöstö

1.      Lausuntopyyntö

Hakija (- - - ) pyytää vastausta kysymykseen, onko mikrokokoisen asunto-osakeyhtiön sallittua valita tilinpäätöksensä laatiessaan, noudattaako se mikroyrityksiä koskevia säännöksiä vai pienyrityksiä koskevia säännöksiä.

2. Vastaus

Vastaus hakijan kysymykseen on myönteinen. Kirjanpitolain (1336/1997; KPL) 1 luvun 4 b §:ssä määritelty mikroyritys täyttää aina myös pienyrityksen määritelmän (KPL 1:4 a §). Näin ollen se on myös pienyritys. Siten mikroyritysluokkaan kuuluva kirjanpitovelvollinen voi valita laatiiko se tilinpäätöksensä pienyritys- vaiko mikroyrityssäännöstön mukaisesti. Tilinpäätöksestä on kuitenkin aina käytävä ilmi tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä; onko laatimisessa noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (1753/2015; PMA) 4 luvun mikroyrityssäännöstöä vai PMA 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöstöä (PMA 1:1.5 § 1 kohta).

Lausunnot ja poikkeusluvat