Allmän anvisning för bokföring av bestående aktiva för välfärdsområden 19.4.2022

Utgivningsdatum 19.4.2022 14.03 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 23.10

Allmän anvisning för bokföring av bestående aktiva för välfärdsområden

Hyvinvointialueiden yleisohjeet