Allmän anvisning för upprättande av finansieringsanalys för välfärdsområden 19.4.2022

Utgivningsdatum 19.4.2022 14.02 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 23.22

Allmän anvisning för upprättande av finansieringsanalys för välfärdsområden

Hyvinvointialueiden yleisohjeet