Allmän anvisning för upprättande av resultaträkning för välfärdsområden 19.4.2022

Utgivningsdatum 19.4.2022 13.54 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 23.27

_

Allmän anvisning för upprättande av resultaträkning för välfärdsområden

Hyvinvointialueiden yleisohjeet