Fuusiovoiton merkitsemisestä tuloslaskelmaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2018 0.00
Tiedote 1984
Numero
1984
Asiasanat
Fuusiovoitto, Merkitseminen tuloslaskelmaan

1. Hakemus

Hakija (- - -) tiedustelee fuusiovoiton kirjanpitokäsittelystä ja kysyy mikä on oikea paikka kirjata fuusiovoitto.

Taustaksi hakija esittää seuraavan.

Hakija on mieltänyt, että fuusiovoitto esitetään kirjanpidossa liiketoiminnan muiden tuottojen ryhmässä. Jos fuusiotappio kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin, vastaavasti fuusiovoitto tulisi kirjata liiketoiminnan muihin tuottoihin. Sulautumisessa liiketoiminta ja liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät siirtyvät vastaanottavaan yhtiöön ja ne tuottavat jatkossa tuloa vastaanottaneessa yhtiössä. Kyse ei ole tytäryhtiön osakkeiden luovutuksen lopullisesta voitosta tai tappiosta vaan liiketoiminnan jatkumiseen liittyvästä tuotosta.

Erään kannanoton mukaan fuusiovoitto tulee kirjata rahoitustuottoihin. Perusteluina esitetään: fuusiovoitto ei ole liiketoimintaan liittyvää tuottoa ja esittäminen

liiketoiminnan muissa tuotoissa on siten ns. "liian ylhäällä" tuloslaskelmakaavassa. Tytäryhtiön osakkeiden myyntivoitto, osingot ja kaikki muut tytäryhtiöihin liittyvät erät kirjataan rahoituseriin, joten fuusiotilanteessa myös fuusiovoitto tulisi sinne kirjata. Osakkeiden myynnissä koko kyseinen toiminta loppuu ja myyntivoitto on loogista kirjata rahoitustuottoihin, koska kyse on lopullisesta osakkeiden tuottamasta tulosta. Se ei enää kerrytä liikevaihtoa ja omistus muutetaan rahaksi. Sulautumisessa vastaanotetaan liiketoimintaa, joka jatkaa vastaanottavan yhtiön osana tuottaen jatkossakin liikevaihtoa. Se ei voi olla rahoituskulu tai rahoitustuotto-tyyppistä vaan liiketoimintaan ja liiketoiminnan jatkamiseen liittyvää kulua tai tuottoa.

2. Lausunto

Kirjanpitolautakunnan käsityksen mukaan tytäryhtiöfuusioiden osalta on pääsääntöisesti hyvän kirjanpitotavan mukaista merkitä fuusiovoitto tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin, vastaavasti kuin fuusiotappio merkitään liiketoiminnan muihin kuluihin. Tätä tukee mm. se, että aiemmin, ennen vuoden 2016 lainmuutosta, oli tavanomaista merkitä fuusiotulos satunnaisiin tuottoihin/kuluihin. Kun kyseinen erä direktiivivaatimusperustaisesti poistettiin tuloslaskelmakaavasta, aiemmin satunnaisiin eriin merkityt tuotot esitetään voimassa olevan tuloslaskelmakaavan erässä: Liiketoiminnan muut tuotot.

Lautakunta kuitenkin toteaa, että mikäli kirjanpitovelvollinen perustellusti osoittaa, että fuusiovoitto on luonteeltaan rahoitustuottoon rinnastuva erä, ei lautakunta pidä poissuljettuna mahdollisuutta esittää tällaisessa tilanteessa fuusiovoitto rahoitustuottojen erässä. Tällöin tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja liitetiedoista tulee ilmetä perustelut menettelylle.