Hae kuntien ja kuntayhtymien lausunnoista

Näytä aikaväliltä
Lausunto kunnan ja kuntayhtymän vuoden 2023 konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2023 / 137 7.2.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto velvoitemaksujen käsittelystä kunnan kirjanpidossa 2022 / 136 7.12.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto takautuvasti maksettavien palkkojen käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa 2022 / 133 8.11.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Kuntayhtymän alijäämän kattaminen peruspääomaa alentamalla 2022 / 127 22.3.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto 122 uuden potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvastuiden kirjaamiseen 26.11.2019 2019 26.11.2019
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto 120 lomapalkkavelan kirjaamisesta tilinpäätökseen 8.1.2019 2019 8.1.2019
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto 119 vuosityöaikaan siirtymisen vaikutuksesta lomapalkkavelkaan 23.10.2018 2018 23.10.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto 118 kuntien ja kuntayhtymien ylijäämä- ja alijäämäerien tulkinnasta 28.8.2018 2018 28.8.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto 115 johdannaisten käsittelystä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä 24.1.2017 2017 24.1.2017
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto 114 lomarahan kirjaamisesta vuoden 2016 tilinpäätöksessä 27.9.2016 2016 27.9.2016
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot
Lausunto 113 kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa 10.11.2015 2015 10.11.2015
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot