Hoppa till innehåll
  • Bokföringsnämnden

    På denna webbplats hittar du allmänna anvisningar och utlåtanden från den bokföringsnämnd som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Välkommen till bokföringsnämndens webbplats!

Här kan du söka utlåtanden och beslut om undantag med fritextsökning eller enligt nummer eller tidsperiod. Du kan också söka gällande eller tidigare allmänna anvisningar. På webbplatsen finns dessutom information om bokföringsnämndens uppgifter och sammansättning.

Kontaktuppgifter

Bokföringsnämnden
Arbets- och näringsministeriet
PB 32, 00023 Statsrådet