Kirjanpitolautakunnan kokoonpano 1.1.2022-31.12.2024


Valtioneuvosto nimittää kirjanpitolautakunnan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

 • jäsenten tulee olla kirjanpitoon hyvin perehtyneitä
 • vähintään yhdellä jäsenellä ja hänen varajäsenellään oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • lautakunnan kokoonpano pyritään muodostamaan siten, että jäsenten ammattitaito ja kokemus lautakunnan tehtäviin nähden mahdollisimman kattava ja monipuolinen

Puheenjohtaja:

johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja, varajäsen suluissa:

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education (professori Hannu Ojala,
Itä-Suomen Yliopisto)

Jäsenet, varajäsen suluissa:

 • vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (johtava asiantuntija Teija Rehn, Finanssiala ry)
 • erityisasiantuntija Antti Sinkman, valtiovarainministeriö (ylitarkastaja Toni Hagner, Verohallinto)
 • neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö (erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto ry)
 • johtava tilinpäätösasiantuntija Sirkku Palmuaro (tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, Finanssivalvonta)
 • KLT Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy (KLT, Tapio Tikkanen, Veromo Oy)
 • HT-tilintarkastaja Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit Oy (HT-tilintarkastaja Toni Koivu, Tase-Koivu Oy)
 • KHT-tilintarkastaja Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab (KHT-tilintarkastaja Erika Grönlund, Ernst & Young Oy)
 • Senior Vice President, Global Finance & Accountig Tuula Appelqvist, Kemira Oyj (asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry)
 • Vice President Maria Kortene UPM-Kymmene Oyj (johtaja Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry)
 • KLT Leena Rekola-Nieminen, Tmi Rekola-Nieminen (yliopistonlehtori Antti Miihkinen, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu)

Sihteeri: 

Lautakunnan teknisenä sihteerinä toimii Saija Havukunnas, puh. 029 504 7324, saija.havukunnas(at)gov.fi.

Kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto, joka suorittaa kuntalaissa (365/1995) sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät.

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntaliiton verkkosivuilla