Kirjanpitolautakunnan kokoonpano 1.1.2019-31.12.2021

 

Valtioneuvosto nimittää kirjanpitolautakunnan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

 • jäsenten tulee olla kirjanpitoon hyvin perehtyneitä
 • vähintään yhdellä jäsenellä ja hänen varajäsenellään oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • lautakunnan kokoonpano pyritään muodostamaan siten, että jäsenten ammattitaito ja kokemus lautakunnan tehtäviin nähden mahdollisimman kattava ja monipuolinen

Puheenjohtaja:

johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja, varajäsen suluissa:

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education (yliopistonlehtori Tapani Kykkänen, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu)

Jäsenet, varajäsen suluissa:

 • vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (johtava asiantuntija Teija Rehn, Finanssiala ry)
 • erityisasiantuntija Tarja Järvinen, valtiovarainministeriö (ylitarkastaja Toni Hagner, Verohallinto)
 • erityisasiantuntija Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö (erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto ry)
 • johtava tilinpäätösasiantuntija Virpi Haaramo, Finanssivalvonta (tilinpäätösasiantuntija Marketta Linden, Finanssivalvonta)
 • KLT Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy (KLT, Tapio Tikkanen, Veromo Oy)
 • HT-tilintarkastaja Erkki K. Mäkinen, EK-Tilit Oy (HT-tilintarkastaja Toni Koivu, Tase-Koivu Oy)
 • KHT-tilintarkastaja Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab (KHT-tilintarkastaja Tuomas Honkamäki, PricewaterhouseCoopers Oy)
 • Vice president Tuula Appelqvist, Kemira Oyj (asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto ry)
 • Director Matti Miettinen, Kone Oyj (johtaja Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto ry)
 • KLT Leena Rekola-Nieminen, Tmi Rekola-Nieminen (yliopistonlehtori Antti Fredriksson, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu)

Sihteeri: Mika Björklund, puh. 029 506 3586, mika.bjorklund(at)tem.fi

Lautakunnan teknisenä sihteerinä toimii hallinnollinen avustaja Marja Jarva, puh. 029 504 9041, marja.jarva(at)tem.fi.

Kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto, joka suorittaa kuntalaissa (365/1995) sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät.

Linkki kuntajaoston sivuille