Henkilöstörahaston arvonmääritystä koskeva ohje

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.1991 0.00
Tiedote 4b5985ccf28ab9d0c842e351296593b2977c001e_670539600000
Asiasanat
arvonmääritys, henkilöstörahasto, rahasto, rahasto-osuus, tilinpäätös, voittopalkkio
Aikaisemmat