Koneellinen kirjanpito

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.1990 0.00
Tiedote d1a7df344fb27d57c188e12f4e9cab41cb20410a_655941600000
Asiasanat
aineisto, dokumentaatio, kirjanpito, kirjausketju, koneellinen, menetelmäkuvaus, osakirjanpito, tiliöinti, tosite, tositeaineisto
Kirjanpitolautakunta on 22.5.2000 antanut yleisohjeen koneellisessa kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä.
Aikaisemmat