Koneellisessa kirjanpidossa käytettävät menetelmät

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2000 0.00
Tiedote a64df4a32a729acdb31135328d5ab8efc4bc7f75_958942800000
Asiasanat
kirjausajankohta, koneellinen kirjanpito, korjausmenettely, osakirjanpito, säilyttäminen, tosite, tositeaineisto, täsmäyttäminen
Tämä yleisohje korvaa 15.10.1990 annetun yleisohjeen koneellisesta kirjanpidosta. Huom! Yleisohjeen antamisen jälkeen kirjanpitolain 2:9 §:ää on muutettu siten (L 1304/2004), että myös pysyvä kirjanpitoaineiston tallettaminen toisessa Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa sähköisenä tallenteena on tietyin edellytyksin mahdollista.
Aikaisemmat