Konsernitilinpäätöksen laadinta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.2.2000 0.00
Tiedote acd573b5c433f43778681b76ee0f679b2fd4ee32_951084000000
Asiasanat
emoyritys, hankintamenomenetelmä, konsernitilinpäätös, osakkuusyritys, pooling, tytäryritys
Tämä yleisohje on korvattu 7.11.2006 annetulla yleisohjeella konsernitilinpäätöksen laatimisesta.
Aikaisemmat