Lausunto 118 kuntien ja kuntayhtymien ylijäämä- ja alijäämäerien tulkinnasta 28.8.2018

Julkaisuajankohta 28.8.2018 14.17
Tiedote

Numero

118

Lausunto 118 kuntien ja kuntayhtymien ylijäämä- ja alijäämäerien tulkinnasta 28.8.2018

Kuntien lausunnot