Lausunto 119 vuosityöaikaan siirtymisen vaikutuksesta lomapalkkavelkaan 23.10.2018

Julkaisuajankohta 23.10.2018 14.16
Tiedote

Numero

119

Lausunto 119 vuosityöaikaan siirtymisen vaikutuksesta lomapalkkavelkaan 23.10.2018

Kuntien lausunnot