Lausunto 121 lainan arvonalennuksen ja peruspääoma muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa 30.4.2019

Julkaisuajankohta 30.4.2019 14.11
Tiedote

Numero

121

Lausunto 121 lainan arvonalennuksen ja peruspääoma muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa 30.4.2019

Kuntien lausunnot