Lausunto 122 uuden potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvastuiden kirjaamiseen 26.11.2019

Julkaisuajankohta 26.11.2019 14.10
Tiedote

Numero

122

Lausunto 122 uuden potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvastuiden kirjaamiseen 26.11.2019

Kuntien lausunnot