Lausunto 123 lausunto verotulojen viivästymisestä maksettavien korvausten käsittelystä kuntien kirjanpidossa

Julkaisuajankohta 19.5.2020 14.09
Tiedote

Numero

123

Lausunto 123 lausunto verotulojen viivästymisestä maksettavien korvausten käsittelystä kuntien kirjanpidossa

Kuntien lausunnot