Lausunto KPL 5:5b §:n soveltamisesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2018 0.00
Tiedote 1988
Numero
1988
Asiasanat
IFRS 16, KPL 5:5b §, Soveltaminen, Vuokrasopimukset

 

1. Hakemus

Finanssivalvonta on pyytänyt kannanottoa kirjanpitolain 5 luvun 5b §:n ja sen ensimmäisen virkkeen sisällöstä suhteessa vuoden 2019 alusta voimaantulevan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönottomahdollisuuteen Suomessa.   

2. Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997; ”KPL”) 5:5b § kuuluu: Jos kirjanpitovelvollinen on tehnyt vuokrasopimuksen, jonka kohteena olevaan hyödykkeeseen perustuvat riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopimuskauden alkaessa, vuokralleantaja saa merkitä hyödykkeen tilinpäätökseensä siten kuin se olisi myyty ja vuokralleottaja siten kuin se olisi ostettu. Jos kirjanpitovelvollinen ottaa tämän merkintätavan käyttöönsä, sitä tulee soveltaa kaikkiin tässä momentissa tarkoitettuihin sopimuksiin. Merkitsemisessä ja esittämisessä tilinpäätöksessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää poikkeuksia standardien soveltamisesta tai soveltamiseen perustuvista lisävaatimuksista tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esittäville tiedoille.”

3. Lausunto

Kirjanpitolautakunta toteaa, että KPL 5:5b §:n tarkoituksena on ollut mahdollistaa IFRS-säännösten mukainen menettely. Lainkohdan ensimmäisen virkkeen johtolauseessa kuvataan informaatiotarkoituksessa lain antohetken mukaista standardia. Kun valtioneuvoston asetuksella ei ole säädetty poikkeuksia standardien soveltamisesta, lautakunnan käsityksen mukaan KPL 5:5b § edellyttää, että - säännöstä sovellettaessa - vuokrasopimusten merkitsemisessä ja esittämisessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja eli vuoden 2019 alusta alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.