Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiselle

Julkaisuajankohta 8.5.2024 0.00
Tiedote 2065

Numero

2065

Poikkeuslupa on käännettävänä ja päivitetään sen valmistuttua. Ruotsinkielinen versio löytyy käännetyltä sivulta.