Rahoituslaskelman laatiminen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2007 0.00
Tiedote 592f5622161ca8227b05fdb3e96ad8bca82ee0d8_1170108000000
Asiasanat
epäsuora rahoituslaskelma, investointien rahavirta, liiketoiminnan rahavirta, netottaminen, rahavarat, rahoituksen rahavirta, rahoituslaskelma, suora rahoituslaskelma
Vuoden 2007 rahoituslaskelmaohjeella korvattiin vuonna 1999 annettu vastaava ohje. Tämä yleisohje on uuden ohjeen 11.12.2007 korjattu ja päivitetty versio.
Voimassaolevat