Valtiovarainministeriön päätöksessä (390/1999) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatiminen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.1999 0.00
Tiedote e484b81b46e848ca976b8d7ee467516223b0d7b2_945381600000
Asiasanat
osakeantioikaisut, osavuosikatsaus, tilinpäätös, tilinpäätöstiedote, tunnusluvut, vuosikatsaus
Uusi yleisohje annettu 29.10.2002.