Ympäristöasioiden kirjaaminen, laskenta ja esittäminen tilinpäätöksessä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2006 0.00
Tiedote 937f0c499b62eac2d3d546e6569098a1754e1693_1161637200000
Asiasanat
tilinpäätös, ympäristömenot, ympäristövastuut
Tämä yleisohje korvaa 14.1.2003 annetun yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä.
Voimassaolevat