Ympäristöasioiden kirjaaminen, laskenta ja esittäminen tilinpäätöksessä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2003 0.00
Tiedote 937f0c499b62eac2d3d546e6569098a1754e1693_1042495200000
Asiasanat
tilinpäätös, ympäristömenot, ympäristövastuut
Tämä yleisohje on korvattu 24.10.2006 annetulla yleisohjeella ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä.
Aikaisemmat