Hur fasta utgifter i anslutning till anskaffningen och tillverkningen av en nyttighet skall inbegripas i anskaffningsutgiften

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.1993 0.00
Pressmeddelande e1bb60e6cd7825e5e724ae99cbb2c07811a83fb6_732146400000
Nyckelord
anskaffning, anskaffningsutgift, tillverkning
Allmän anvisning kommer att förnyas under våren 2000.