Avskrivningar enligt plan

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.1993 0.00
Pressmeddelande aa53d9cefdcfc30ab78bb5a3ffe5aad6803b22d5_738795600000
Nyckelord
anläggningstillgång, anskaffningsutgift, avskrivning, avskrivningsmetod, avskrivningsplan, restvärde, uppskrivning
En ny allmän anvisning gavs 27.9.1999.
Aikaisemmat