Suunnitelman mukaiset poistot

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.1999 0.00
Tiedote e2fd774d4ef1ac78a5259de1d203ca9a1a69f6d4_938379600000
Asiasanat
arvonkorotus, hankintameno, jäännösarvo, käyttöomaisuus, poisto, poistomenetelmä, poistosuunnitelma
Tämä yleisohje on korvattu 16.10.2007 annetulla uudella yleisohjeella. Tämä yleisohje korvasi 31.5.1993 ja 20.6.1994 annetut yleisohjeet.
Aikaisemmat