Omräkning av fordningar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta till finsk valuta

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.1993 0.00
Pressmeddelande f76d0d696987b5238efc9e8779e0735655446b35_740005200000
Nyckelord
fordring, skuld, valuta
Allmän anvisning kommer att förnyas under hösten 1999.
Aikaisemmat