Allmän anvisning för upprättande av balansräkning för välfärdsområden 19.4.2022

Utgivningsdatum 19.4.2022 13.57 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 23.26

Allmän anvisning för upprättande av balansräkning för välfärdsområden

Hyvinvointialueiden yleisohjeet