Kommunernas och samkommunernas gällande allmänna anvisningar

Välj tidsperiod
Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner 22.6.2021 2021 22.6.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om bokföring och beslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner 8.6.2021 2021 8.6.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner 31.5.2021 2021 31.5.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av halvårs- och kvartalsraporter för kommuner och samkommuner 10.11.2020 2020 10.11.2020
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner 13.10.2020 2020 13.10.2020
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner 13.10.2020 2020 13.10.2020
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner 2018 28.8.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av finansieringanalys för kommuner och samkommuner 2018 5.3.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner 2016 22.11.2016
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av balasräkning 2016 13.6.2016
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement