Kommunernas och samkommunernas gällande allmänna anvisningar

Välj tidsperiod
Allmän anvisning om bokföring av bestående aktiva för kommuner och samkommuner 31.10.2023 2024 8.1.2024
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner 5.9.2023 2023 11.12.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande finansieringsanalys för kommuner och samkommuner 3.10.2023 2023 11.12.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner 4.12.2023 2023 4.12.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner 8.6.2021 2021 8.6.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner 31.5.2021 2021 31.5.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av halvårs- och kvartalsraporter för kommuner och samkommuner 10.11.2020 2020 10.11.2020
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner 13.10.2020 2020 13.10.2020
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner 13.10.2020 2020 13.10.2020
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner 2018 28.8.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien yleisohjeet announcement