Almänna anvisningar (tidigare)

Bokföring av mervärdeskatt 6.5.2008
Yleisohjeet
Upprättande av koncernbokslut 7.11.2006
Yleisohjeet
4.9.2000
Yleisohjeet
Bokföring av mervärdesskatt 3.4.2000
Yleisohjeet
Upprättande av koncernbokslut 21.2.2000
Yleisohjeet
Uppgörande av finansieringsanalys 9.11.1999
Yleisohjeet
Anskrivningar enligt plan 27.9.1999
Yleisohjeet
11.1.1999
Yleisohjeet
17.2.1994
Yleisohjeet
1.11.1993
Yleisohjeet