Sök i välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas utlåtanden

Välj tidsperiod
Utlåtande om upprättande av välfärdsområdenas koncernbokslut för 2023 2022 / 135 22.11.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden lausunnot announcement
Utlåtande om hur statsunderstöd som beviljats för beredningen av ett välfärdsområde ska behandlas i välfärdsområdets bokföring 2022 / 132 27.9.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden lausunnot announcement
Utlåtande om upprättande av välfärdsområdenas ingående balansräkning den 1 januari 2023 2022 / 129 16.5.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden lausunnot announcement