Välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas gällande allmänna anvisningar

Välj tidsperiod
Allmän anvisning om upprättande av rapporter under räkenskapsperiod för välfärdsområden 13.6.2023 2023 13.6.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet
Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i välfärdsområden 7.3.2023 2023 31.5.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet announcement
Allmän anvisning on upprättande av välfärdsområdens bokslut verksamhetsberättelse 30.5.2023 2023 30.5.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet announcement
Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för välfärdsområden 25.10.2022 2022 25.10.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet
Allmän anvisning om noter till bokslutet 16.5.2022 2022 16.5.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet
Allmän anvisning för bokföring av bestående aktiva för välfärdsområden 19.4.2022 2022 19.4.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet
Allmän anvisning för upprättande av finansieringsanalys för välfärdsområden 19.4.2022 2022 19.4.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet
Allmän anvisning för upprättande av balansräkning för välfärdsområden 19.4.2022 2022 19.4.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet
Allmän anvisning för upprättande av resultaträkning för välfärdsområden 19.4.2022 2022 19.4.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Hyvinvointialueiden yleisohjeet