Kontaktuppgifter


Postadress:

Arbets- och näringsministeriet, Bokföringsnämden

PB 32, 00023 STATSRÅDET

Besöksadress:

Alexandersgatan 4-10, Helsingfors

Telefonväxel: 0295 16001

sekreterare för nämnden: Mika Björklund, mika.bjorklund(at)gov.fi
teknisk sekreterare för nämnden: Marja Jarva, marja.jarva(at)gov.fi