Kontaktuppgifter


Postadress:

Arbets- och näringsministeriet, Bokföringsnämden

PB 32, 00023 STATSRÅDET

Besöksadress:

Alexandersgatan 4-10, Helsingfors

Telefonväxel: 0295 16001

sekreterare för nämnden:
teknisk sekreterare för nämnden: Saija Havukunnas, saija.havukunnas(at)gov.fi