Utlåtanden och beviljade undantag

På denna sida kan du med fritextsökning eller enligt tidpunkt leta efter utlåtanden som bokföringsnämnden gett och undantag som den beviljat. I synnerhet när man läser äldre utlåtanden och beslut bör man beakta att lagen och tolkningarna av den kan ha ändrats efter att utlåtandena gavs eller besluten meddelades.

 

Sök utlåtanden och undantag

Välj tidsperiod
2020 / 3.11.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
2020 / 6.10.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
2020 / 6.10.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
2020 / 22.9.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
2020 / 22.9.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
2020 / 24.6.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
2020 / 24.6.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
Om förutsättningar för avsättning i ett webb-tjänstprojekt 2019 / 6.11.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
2019 / 8.5.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
2019 / 10.4.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
2019 / 10.4.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
Om hanteringen av marginalskatten på resebyråtjänster 2019 / 27.2.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
2018 / 28.11.2018
Lausunnot ja poikkeusluvat
2018 / 28.11.2018
Lausunnot ja poikkeusluvat
Om tillämpning av BokfL 5:5 b § 2018 / 27.6.2018
Lausunnot ja poikkeusluvat
Om hur en fusionsvinst ska upptas i resultaträkningen 2018 / 9.5.2018
Lausunnot ja poikkeusluvat