Utlåtanden och beviljade undantag

På denna sida kan du med fritextsökning eller enligt tidpunkt leta efter utlåtanden som bokföringsnämnden gett och undantag som den beviljat. I synnerhet när man läser äldre utlåtanden och beslut bör man beakta att lagen och tolkningarna av den kan ha ändrats efter att utlåtandena gavs eller besluten meddelades.

 

Sök utlåtanden och undantag

Välj tidsperiod
Om behandling av bostadsaktier med bolagslån i bostadsinvesterares bokslut 2023 / 2049 9.5.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 5.5.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 27.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 25.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
2023 25.4.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
Om behandlingen av fonder för inbetalt fritt eget kapital i bokföringen 2023 / 2036 31.1.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
Hanteringen av ränteswapavtal i ett s.k. Mankala-bolag 2023 / 2035 17.1.2023
Lausunnot ja poikkeusluvat
Om behandlingen av ersättningar av resekostnader i bokföringen 2022 / 2034 21.12.2022
Lausunnot ja poikkeusluvat
Om behandling av accis på alkohol i resultaträkningen 2022 / 2033 15.11.2022
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om huruvida det är fråga om ett lån i form av eget kapital 2022 / 2032 1.11.2022
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om värdering av kapitaliseringsavtal till verkligt värde 2022 / 2031 18.10.2022
Lausunnot ja poikkeusluvat
Ansökan om undantagstillstånd för upprättande av koncernbokslut 2022 / 2029 9.8.2022
Lausunnot ja poikkeusluvat