Utlåtanden och beviljade undantag

På denna sida kan du med fritextsökning eller enligt tidpunkt leta efter utlåtanden som bokföringsnämnden gett och undantag som den beviljat. I synnerhet när man läser äldre utlåtanden och beslut bör man beakta att lagen och tolkningarna av den kan ha ändrats efter att utlåtandena gavs eller besluten meddelades.

 

Sök utlåtanden och undantag

Välj tidsperiod
Utlåtande om frågorna om beviljande av understöd till organisationer 2021 / 2017 1.6.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
2021 / 2016 20.4.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
2021 / 2015 23.3.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om behandling av ett bolagslån för en grynderentreprenad 2021 / 2013 9.2.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
2021 / 2010 12.1.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om redovisning av tillbyggnadsprojekt 2021 / 2011 12.1.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om periodiseringen av offentlig finansiering för yrkesutbildning 2020 / 2008 3.11.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om förvaring av bokföringsmaterial 2020 / 2007 6.10.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
2020 / 2003 24.6.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
2020 / 24.6.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
Bokföringsnämndens utlåtande om dotterbolagsfusion till verkliga värden 2020 / 2001 25.3.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
Bokföringsnämndens utlåtande om bokfö-ringsbehandling av aktiepremiering 2020 / 1998 15.1.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
Om förutsättningar för avsättning i ett webb-tjänstprojekt 2019 / 1997 6.11.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande gällande bokföringsfrågor i anknytning till en skogsfastighet 2019 / 1996 27.6.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
2019 / 1995 8.5.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
2019 / 1994 10.4.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat
2019 / 1993 10.4.2019
Lausunnot ja poikkeusluvat