Utlåtanden och beviljade undantag

På denna sida kan du med fritextsökning eller enligt tidpunkt leta efter utlåtanden som bokföringsnämnden gett och undantag som den beviljat. I synnerhet när man läser äldre utlåtanden och beslut bör man beakta att lagen och tolkningarna av den kan ha ändrats efter att utlåtandena gavs eller besluten meddelades.

 

Sök utlåtanden och undantag

Välj tidsperiod
Ansökan om undantagstillstånd för upprättande av koncernbokslut 2022 / 2029 9.8.2022
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om frågorna om beviljande av understöd till organisationer 2021 / 2017 1.6.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
2021 20.4.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
2021 12.1.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om redovisning av tillbyggnadsprojekt 2021 / 2011 12.1.2021
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om periodiseringen av offentlig finansiering för yrkesutbildning 2020 / 2008 3.11.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat
Utlåtande om förvaring av bokföringsmaterial 2020 / 2007 6.10.2020
Lausunnot ja poikkeusluvat