Sök i kommunernas och samkommunernas utlåtanden

Välj tidsperiod
Utlåtande om upprättande av kommuners och samkommuners koncernbokslut för 2023 2023 / 137 7.2.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande om behandlingen av vissa obligatoriska avgifter i kommunens bokföring 2022 / 136 7.12.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande om hur löner som betalas retroaktivt ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring 2022 / 133 8.11.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande om särredovisning av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors stads bokföring och bokslut 2022 / 130 28.6.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Täckning av en samkommuns underskott genom nedsättning av grundkapitalet 2022 / 127 22.3.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 124 om tillämpning av bestående aktivering i kommuners och samkommuners bokföring 17.8.2021 2021 17.8.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 123 om behandlingen i kommuneras bokföring av ersättningar för fördröjd skatteinkomst 19.5.2020 2020 19.5.2020
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 122 om den nya patientförsäkringslagens påverkan på bokföringen av patientförsäkringsansvar 26.11.2019 2019 26.11.2019
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 120 om bokföring av semesterlöneskuld i bokslutet 8.1.2019 2019 8.1.2019
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 119 om hur övergång till årsarbetstid inverkar på semesterlöneskulden 23.10.2018 2018 23.10.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 118 om tolkningen av över- och underskottsposterna i kommuner och samkommuner 28.8.2018 2018 28.8.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 117: bokföring av resultatbaserad pott och semesterpenning i boksluten för 2018 och 2019 2.5.2018 2018 2.5.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 116 om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut 21.3.2017 2017 21.3.2017
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 115 om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016 24.1.2017 2017 24.1.2017
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 114: bokföring av semesterpenningar i bokslutet 2016 27.9.2016 2016 27.9.2016
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande 113 om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring 10.11.2015 2015 10.11.2015
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement