Sök i kommunernas och samkommunernas utlåtanden

Välj tidsperiod
2023 16.5.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande om upprättande av kommuners och samkommuners koncernbokslut för 2023 2023 / 137 7.2.2023
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande om behandlingen av vissa obligatoriska avgifter i kommunens bokföring 2022 / 136 7.12.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande om hur löner som betalas retroaktivt ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring 2022 / 133 8.11.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Utlåtande om särredovisning av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors stads bokföring och bokslut 2022 / 130 28.6.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
Täckning av en samkommuns underskott genom nedsättning av grundkapitalet 2022 / 127 22.3.2022
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2021 12.10.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2021 17.8.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2021 17.8.2021
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2020 19.5.2020
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2019 26.11.2019
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2019 30.4.2019
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2019 8.1.2019
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2018 23.10.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2018 28.8.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2018 2.5.2018
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2017 21.3.2017
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2017 24.1.2017
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2016 27.9.2016
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2015 10.11.2015
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2015 9.3.2015
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement
2015 9.3.2015
Hyvinvointialue- ja kuntajaosto Kuntien lausunnot announcement