Allmän anvisning om bokföring av bestående aktiva för kommuner och samkommuner 31.10.2023

Utgivningsdatum 8.1.2024 8.34 | Publicerad på svenska 8.1.2024 kl. 8.39
Pressmeddelande

.

Allmän anvisning om bokföring av bestående aktiva för kommuner och samkommuner 

Kuntien yleisohjeet