Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner 30.4.2024

Utgivningsdatum 27.5.2024 9.58 | Publicerad på svenska 1.7.2024 kl. 7.46
Pressmeddelande

.

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

Kuntien yleisohjeet