Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i välfärdsområden 7.3.2023

Utgivningsdatum 31.5.2023 10.06
Pressmeddelande

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i välfärdsområden

Hyvinvointialueiden yleisohjeet