Allmän anvisning om noter till bokslutet 16.5.2022

Utgivningsdatum 16.5.2022 14.04 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 23.14

Allmän anvisning om noter till bokslutet

Hyvinvointialueiden yleisohjeet