Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för välfärdsområden 25.10.2022

Utgivningsdatum 25.10.2022 14.06 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 23.18

Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för välfärdsområden

Hyvinvointialueiden yleisohjeet