Allmän anvisning om upprättande av rapporter under räkenskapsperiod för välfärdsområden 28.6.2022

Utgivningsdatum 28.6.2022 14.05 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 23.20

Allmän anvisning om upprättande av rapporter under räkenskapsperiod för välfärdsområden

Hyvinvointialueiden yleisohjeet