Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner 5.9.2023

Utgivningsdatum 11.12.2023 8.27 | Publicerad på svenska 11.12.2023 kl. 8.30
Pressmeddelande

.

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

Kuntien yleisohjeet