Bokföring av mervärdesskatt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2000 0.00
Pressmeddelande d1cf3a1814adc10c76ab5502d131d6697d85a3f8_954709200000
Nyckelord
MOMS, bokföring, bokslut, bruttoregistrering, förskottsbetalning, mervärdesskatt, nettoregistrering
Denna allmänna anvisning ersätter den allmänna anvisningen från 17.12.1994.