Bokföring av mervärdeskatt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2008 0.00
Pressmeddelande 1518685b91bcfa99275758670d1b602c38b933cd_1210021200000
Nyckelord
MOMS, bokföring, bokslut, bruttoregistering, mervärdeskatt, nettoregistering, xxx
Denna allmänna anvisning ersätter den allmänna anvisningen från 3.4.2000.