Hur fasta utgifter kan räknas in i anskaffningsutgiften för en tillgång

Arbets- och näringsministeriet
4.9.2000 0.00
Pressmeddelande a24db98095d34e0b01d6f8761bc740423c2f6b8d_968014800000
Denna allmänna anvisning har ersatts av den nyare motsvarande anvisningen från 31.1.2006.
Aikaisemmat