Hur fasta utgifter kan inkluderas i anskaffningsutgiften för en tillgång

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2006 0.00
Pressmeddelande a3d58ab80d1a24a4855e7d4dc8a7fa24903c1161_1138658400000
Nyckelord
fasta utgifter, kostnadsberäkningssystem
Denna allmänna anvisning ersätter den äldre motsvarande anvisningen från 4.9.2000.
Voimassaolevat