Metoder som skall användas vid maskinläsbar bokföring

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2000 0.00
Pressmeddelande 5ad5c7eccc97314ef8b955fd8748aec2d6e9b2cc_958942800000
Nyckelord
avstämning, bokföringstid, delbokföring, förfaringssätt vid rättelse, förvaring, maskinläsbar bokföring, verifikat, verifikationsmaterial
Denna allmänna anvisning ersätter den allmänna anvisningen från 15.10.1990.
Aikaisemmat