Upprättande av koncernbokslut

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2006 0.00
Pressmeddelande 8b97a3bde6c4fee9a9a58101d445d2e92cc8649a_1162850400000
Nyckelord
dotterföretag, förvarvsmetod, intresseföretag, koncernbokslut, moderföretag, pooling, samföretag
Denna allmänna anvisning ersätter den motsvarande anvisningen från 21.2.2000.
Aikaisemmat