Latenta skatteskulder och skattefordringar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.1.1999 0.00
Pressmeddelande ffe25e67fbb0d5939d51ef535e64cf4dc7c17eee_916005600000
Nyckelord
periodiseringsskillnad, skatt, skattefordring, skatteskuld
Denna allmänna anvisning har ersatts av den nyare motsvarande anvisningen från 12.9.2006.
Aikaisemmat