Om redovisning av inkomst som intäkt enligt tillverkningsgrad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2008 0.00
Pressmeddelande 0285796cb63006a4ecd84984d4db00c8bb5e0cd3_1222722000000
Nyckelord
långtidsprojekt, tillverkningsgrad
Denna allmänna anvisning ersätter den allmänna anvisningen från 4.9.2000.
Voimassaolevat